Teletronik
Usługi telekomunikacyjne,
 Systemy alarmowe i komputerowe
 

 
 
Kontakt:

 mgr inż. Sławomir Łuczyński
 
ul. Partyzantów 12
 26-670 Pionki 
 tel. 603-755-771
 e-mail:
teletronik@gmail.com